Welkom op De Boswerf

ANBI


De stichting Vrienden van De Boswerf heeft een aanvraag ingediend bij de Belastingdienst om als Algemeen Nut Beogende Instelling te worden aangewezen. Dat betekend dat u uw gift, onder voorwaarden, mag aftrekken van uw inkomen. Dit geld zowel voor de Inkomstenbelasting als de Vennootschapsbelasting. Kijk hiervoor op de site van de Belastingdienst of raadpleeg uw fiscaal adviseur.
De gegevens van Stichting Vrienden van de Boswerf kunt u in een PDF downloaden.

  deboswerf_avg_2018.pdf

  deboswerf_balans_vw_2017.pdf
  deboswerf_prognose_2016_2018.pdf
  deboswerf_balans_vw_2016.pdf
  deboswerf_beleidsplan_2017_2018.pdf

  deboswerf_anbi_informatie.pdf
  deboswerf_beleidsplan_2016.pdf
  deboswerf_donatieformulier_2016.pdf

  deboswerf_jaarrekening_2013.pdf
  deboswerf_Jaarrekening_2014.pdf
  deboswerf_jaarrekening_2015.pdf

  deboswerf_plattegrond_2015.pdf